Hizmetlerimiz

Tam Tasdik Hizmetleri

Yasal defter ve belgelerin vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denet...

Detaylı Bilgi
KDV İade Tasdik Hizmeti

KDV’den istisna ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan m...

Detaylı Bilgi
Birleşme, Kısmi ve Tam Bölünme Danışmanlığı

Şirketlerin, bir başka kişi ya da kişiler tarafından satın alınması, y...

Detaylı Bilgi
Özel Amaçlı Raporlar

"3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavi...

Detaylı Bilgi
Gümrük İdaresine Sunulan Tespit Raporları

Gümrük İdareleri tarafından dış ticaret işlemi yapan şirketlere bu işl...

Detaylı Bilgi
Kvk İstisnalarına İlişkin Tasdik Raporları

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurum kazancından indirilen kazanç ...

Detaylı Bilgi
Vergi Danışmanlığı

Şirketiniz için vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalam...

Detaylı Bilgi
Muhasebe Sisteminin Kurulması

Şirketlerin, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, ...

Detaylı Bilgi