KVK İstisnalarına İlişkin Tasdik Raporları

İstanbul Yeminli Mali Müşavir

Kvk İstisnalarına İlişkin Tasdik Raporları

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlar tutarları toplamı “belirlenmiş haddi” aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin, iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisnadan yararlanabilmeleri için vergi dışı tutulan işlemlerin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğunun yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen 'Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporları' ile belgelenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununu kapsamında gayrimenkul kazancı dahil kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlar toplamının 2020 yılı için 443.000,00 TL'yi aşması halinde taşınmaz satışından doğan kazançların istisnadan yararlanabilmesi için yeminli mali müşavir raporu düzenlenmesi gerekir.

Kvk İstisnalarına İlişkin Tasdik Raporları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.