Özel Amaçlı Raporlar

İstanbul Yeminli Mali Müşavir

Özel Amaçlı Raporlar

"3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’’ kapsamında Yeminli Mali Müşavire yetki verilen tasdik raporlarının bazıları aşağıda yer almaktadır.

 • Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlara ve indirimlere ilişkin tasdik raporu
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu’na Göre) ve tasdik raporu,
 • Sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin tasdik raporu,
 • Sermayeye ilave edilebilecek bilanço kalemlerinin tespitine ilişkin tasdik raporu,
 • Şirket birleşme, bölünme ve nevi değişikliklerinde TTK kapsamındaki tasdik raporları,
 • TÜBİTAK – TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu
 • Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarına ait yazılan RTÜK tasdik raporu,
 • Serbest Bölge faaliyet tasdik raporu,
 • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait tasdik raporu,
 • Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi ve tasdik raporu,
 • Bankalardan talep edilen hesap durumu belgelerine ilişkin tasdik raporu,
 • İthalatçı bilgi formu tasdiki,
 • Yeminli Mali Müşavirlerin yetkili oldukları diğer tasdik raporları.

Özel Amaçlı Raporları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.