Tam Tasdik Hizmetleri

İstanbul Yeminli Mali Müşavir

Tam Tasdik Hizmetleri

  • Yasal defter ve belgelerin vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,
  • Denetim ziyaretlerinde tespit edilen eksiklik ve hataların mali işlerden sorumlu ekip ile değerlendirilerek, gerekli düzeltmelerin yapılmasının sağlanması,
  • Dönem içerisinde idareye bildirilen Geçici vergi beyannamelerinin mali mevzuata uygunluğunun denetimi,
  • Düzenli aralıklarla yapılan denetim ziyaretlerinde denetim çalışmalarına yönelik şirket yönetiminin bilgilendirilmesi,
  • Kurumlar vergisi beyannamesinin mali mevzuata uygunluğunun denetimi sonucunda tasdiki,
  • Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenerek, müşteri firmaya ve bağlı bulunduğu vergi dairesine sunulması.

Tam Tasdik Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.